شنبه ، 24 آگوست ، 2019

لغمان:کمیسیون دعوت وارشاد در بادپخ گردهمایی های برگزار نمود

لغمان:کمیسیون دعوت وارشاد در بادپخ گردهمایی های برگزار نمود

براساس خبر، کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی برای ولایت لغمان در مناطق مختلف ولسوالی بادپخ ولایت لغمان گردهمایی های متعددی دایر نمودند

این گردهمایی ها درقریه کندرو، اخوت پتی واندر های ولسوالی بادپخ ولایت لغمان گردهمایی های متعددی دایر نمودند.

دراین گردهمایی ها  روی موضوعات مختلفی سخنرانی صورت گرفت ودر مورد اهمیت امر باالمعروف ونهی عن المنکر سخن گفته شد وتوصیه گردید که فرزندان شان را به مدارس ومساجد بفرستند واز مجالست با اشخاص بد آنان را باز دارند.

این سخنان اصلاحی درحالی صورت گرفت  که این کمیسیون در قریه بزرگ اندر ها همزمان گردهمایی بزرگ دایر نموده است ودرآن درمورد اطاعت از امیر، اتفاق واتحاد ودیگر موضوعات مرتبط تفصیلی صحبت بعمل آمد.

Related posts