شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

دعوت و ارشاد : ۸۱۳ تن کارمندان اداره کابل در ماه جولایی با امارت اسلامی یکجا شدند

دعوت و ارشاد : ۸۱۳ تن کارمندان اداره کابل در ماه جولایی با امارت اسلامی یکجا شدند

در ماه جولایی ۲۰۱۹ میلادی، به مساعی کمیسیون دعوت، ارشاد، جلب و جذب و همکاری مجاهدین امارت اسلامی ۸۱۳ تن که در ارگان های مختلف اداره کابل وظیفه اجرا می کردند با درک حقائق از رژیم فاسد فاصله گرفتند و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

ایشان اسلحه مختلف النوع، مخابره ها، وسایط و مقدار زیادی مهمات را نیز به مجاهدین تسلیم کردند.

هموطنانی که با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شده اند وعده سپردند که دیگر با دشمنان داخلی و خارجی دین و میهن خود هیچگونه تعلق نمی داشته باشند و با مردم مظلوم و برادران مجاهد خود همکاری می کنند، تا پروردگار جهانیان گلیم کفر، فسق، اشغال و ضلالت را هر چه زودتر از کشور پر افتخار ما برچیند و طبق آرمان های مسلمان ها نظام خالص اسلامی را به میان آورد.

مسئولین کمیسیون دعوت، ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی به آن ها خوش آمدید گفتند، جوائز و تحائف دادند و این گام نیک شان را که از صف اشغالگران و رژیم مزدور بیرون شدند و یکجا شدن خود با مجاهدین امارت اسلامی را اعلان کردند، ستودند.

جزئیات راپور ماه جولایی کمیسیون دعوت و ارشاد را از طریق لینک ذیل مطالعه نمائید :

(راپور ماه جولایی ۲۰۱۹ میلادی)

Related posts