شنبه ، 24 آگوست ، 2019

لوگر: دریک چاپه مشترک دشمن در برکی برک، ۴ تن ملکی بی دفاع شهید شدند

لوگر: دریک چاپه مشترک دشمن در برکی برک، ۴ تن ملکی بی دفاع شهید شدند

بر اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با مزدوران داخلی  بالای مردم عامه در قریه تگاب ولسوالی برکی برک ولایت لوگر وحشیانه چاپه انداختند.

این رویداد حوالی دیشب بی رحمانه انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را با بم ها منفجر ساختند وشمار زیاد منازل مردم عامه را ویران کردند ومردم شدیدا ازذیت وآزار نمودند و۴ تن ملکی بی دفاع را بی رحمانه به شهادت رساندند.

Related posts