شنبه ، 24 آگوست ، 2019

هرات : گزمۀ دشمن در رباط سنگی مورد حمله قرار گرفت

هرات : گزمۀ دشمن در رباط سنگی مورد حمله قرار گرفت

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر، در منطقۀ چهل دختر ولسوالی رباط سنگی، گزمۀ عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست.

۲۰۱۹/۸/۱۵

Related posts