شنبه ، 24 آگوست ، 2019

هرات : نیروهای وحشی دشمن در طی عملیات شبانه اموال قیمتی مردم را چور کردند

هرات : نیروهای وحشی دشمن در طی عملیات شبانه اموال قیمتی مردم را چور کردند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب نیروهای اشغالگر بهمراه اجیران شان د رمنطقۀ بخت آباد ولسوالی زیرکوه دست به عملیات شبانه زده اند.

در این عملیات نیروهای دشمن درب ها و دربچه های خانه های مردم را شکسته و زیورآلات قیمتی و دیگر وسایل با ارزش مردم را چور کرده و حوالی ساعت ۴ بجه ساحه را ترک کرده اند.

این درحالی است که پری شب نیروهای مشترک دشمن در مناطق بخت آباد و پرمکان این ولسوالی نیز دست به عملیات شبانه زده بودند که با حملۀ متقابل مجاهدین مواجه شده بودند.

در این درگیری دو تن عسکر اشغالگر و یک تن کوماندوی اجیر جابجا کشته شده بودند و یک تن عسکر اشغالگر نیز زخمی شده بود .

۲۰۱۹/۸/۱۶

Related posts