پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

صدمین سالگرد استقلال کشور از اشغال انگلیس

صدمین سالگرد استقلال کشور از اشغال انگلیس

در تاریخ ۲۸ ماه اسد سال شمسی جاری، صدمین سالِ گرفتن آزادی افغانستان از اشغال انگلیس تکمیل می شود. دقیقا یک صدی قبل، اسلاف مؤمن و مجاهد ما در نتیجۀ یک مبارزۀ طولانی، استقلال شان را از استعمار انگلیس به دست آوردند و بدین صورت افغانستان کشوری در جهان شد که برای دیگر ملت های محکوم الهام بخش آزادی از استعمارگران غربی گردید.

آزادی و یا استقلال سیاسی حق مسلم هر ملت است. یک ملت آنگاه برابر با دیگر حریفان سیاسی خود می باشد که خود ارادیت سیاسی داشته باشد. اگرچه در دنیای کنونی بعضی از مردم فقط در تلاش به دست آوردن منافع مادی هستند و به  ارزش های معنوی مانند استقلال، حریت و حاکمیت مستقل اعتنایی ندارند اما واقعیت این است که بزرگترین داشتۀ جامعه انسانی و افراد، ارزش های معنوی استند.

همین اقدار معنوی است که انسان را از دیگر موجودات زنده امتیاز می بخشد و گرنه به لحاظ مادی شاید انسان از دیگر انواع موجودات زنده کدام برتری داشته نباشد .

ملت مسلمان ما به لحاظ مادی، به علت تهاجمات مسلسل خارجی، از دیگر ملت ها عقب مانده است اما ذخیرۀ ارزش های معنوی آن بسیار غنی و پر افتخار است. ملت ما نه اینکه در گرفتن استقلال از اشغال انگلیس کارنامۀ تقدم دارد، بلکه در قرن بیستم، لرزاندن اتحاد شوروی و افتخار آزادی از زنجیرهای کمونیزم نیز در تاریخ این ملت ثبت است  و اینک در قرن بیست و یکم، حماسۀ به دست آوردن استقلال از اشغال امریکا نیز در حال تکمیل شدن است .

اکنون که صدمین سالگرد استقلال کشور از اشغال انگلیس در حال تکمیل شدن است، با استفاده از این فرصت، باید نسل جوان ملت ما، تاریخ اسلاف خویش را با دقت مطالعه نمایند تا بدانند که نعمت استقلال یک نعمت بسیار ارزشمندی است که اسلاف ما بخاطر به دست آوردن آن،  در مقابل اشغال انگلیس مبارزه طولانی نموده اند و اینک اکنون فرزندان غیور این ملت بار دیگر سرهای شان را به میدان قربانی تقدیم نموده اند، آنان باید بدانند که یک ملت مسلمان فقط همان وقت می تواند با عزت زندگی نماید که استقلال داشته باشد و از اثرات اشغال بطور کامل محفوظ باشد.

جوانان ما هم باید بدانند که وضعیت کنونی عینا تکرار حالات صد سال پیش است که یک بار دیگر اشغالگران به کشور ما آمده اند، استقلال ما و تمامیت ارضی ما را سلب کرده اند، و افرادی را همانند شاه شجاع به ملت ما تحمیل کرده و تمام امورات کشور ما را به کنترل خود گرفته اند و یگانه فرق شان فقط فرق نام ها و چهرهای شان است و بس .

امارت اسلامی افغانستان به این نظر است که همانند دیروز، امروز نیز به دست آوردن استقلال،  جهاد فی سبیل الله و حمایت قیام عمومی ملت را می طلبد.  تمام اقشار ملت مجاهد افغان باید وظیفۀ ایمانی و وجدانی خویش را انجام دهند. با تمام توان و اخلاص باید کنار مجاهدین ایستاد شوند و از مبارزه جهادی استقلال بخش حمایت نمایند تا با نصرت الله متعال و به برکت قربانی های مجاهدین، اشغالگران از کشور ما گم شوند و ملت سربلند ما از آزادی حقیقی بهره مند شود .

به امید آن روز.

Related posts