پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

غزنی: یک تانگ دشمن در مرکز نابود و۵ عسکر مزدور کشته شدند

غزنی: یک تانگ دشمن در مرکز نابود و۵ عسکر مزدور کشته شدند

براساس خبر، یک تانگ گزمه دشمن درمنطقه دامان نزدیک زرگرها مربوطات مرکز ولایت  غزنی  شکار ماین گردید.

انفجار  امروز صورت گرفت که دراثران تانگ دشمن نابود گردید و۵ عسکر مزدور کشته شدند.

Related posts