پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

اعلامیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها در مورد مسدود شدن فعالیت شرکت مخابراتی سلام

اعلامیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها در مورد مسدود شدن فعالیت شرکت مخابراتی سلام

چون شرکت مخابراتی سلام پس از هشدار های مکرر کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها هنوز هم به سرپیچی از اصول کمیسیون مذکور دوام می دهد، پس ازین مراکز و پایه های این شرکت مخابراتی به حیث هدف نظامی مجاهدین اعلام می گردد، فایبری را که این شرکت برای انترنیت در زیر زمین فرش کرده است قطع می گردد، با پرسونل، وسایط و وسائط این شرکت همانند ارگان استخباراتی برخورد می شود و اگر با کسی سیم کارد این شرکت پیدا شود با او برخورد قانونی صورت می گیرد.

بعضی از عوامل مسدود شدن شرکت مخابراتی سلام قرار ذیل است :

۱ : برای اداره کابل و امریکایی ها فعالیت استخباراتی انجام می دهد و به این هدف معلومات مخفی را از تماس های مخابراتی جمعآوری می کند و به شبکه های اسخباراتی می سپارد.

۲ : در صورت خطرات یقینی به مردم ملکی و مجاهدین اصول کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها را نمی پذیرد و همچنان به عساکر وحشی خارجی و داخلی که چاپه می زنند جاسوسی می کند.

کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها
۲۵/۱۲/۱۴۴۰هـ ق
۴/۶/۱۳۹۸هـ ش ـــ ۲۶/۸/۲۰۱۹م

 

Related posts