پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

شماره ۷۶ مجله شهامت از چاپ برآمد

شماره ۷۶ مجله شهامت از چاپ برآمد

به فضل خداوند متعال، شماره ۷۶ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید.

این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگان تقدیم می کند.

همچنان می کوشد در مورد اشغال کشور و برای افشای جنایات، مظالم و حقایق زمینی و پنهانی اشغالگران همه واقعیت ها را برای ملت و به ویژه قشر جوان روشن بسازد.

در شماره ۷۶ مجله شهامت نوشته های زیادی نویسنده گان ورزیده، علمای کرام و آگاهان امور سیاسی به مناسبت صد سالگی آزادی و استقلال کشور جمعآوری شده است.

شماره تازهء شهامت را که در پهلوی مطالب فوق الذکر، تعداد زیادی مقالات تحقیقی نیز با خود دارد، به شما خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم، امیدواریم که با روحیهء عالی و شوق ادبی مطالعه نمائید.

با احترام !

شمارهء تازهء مجله شهامت را با (کلیک بر اینجا) به کمپیوتر یا موبایل خود داونلود بکنید.

Related posts