پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

اعلامیه کمیسیون صحت در مورد چاپه دشمن بر مرکز صحی در لغمان

اعلامیه کمیسیون صحت در مورد چاپه دشمن بر مرکز صحی در لغمان

به تاریخ ۲۸ اگست سال جاری میلادی، عساکر اداره کابل و پشتیبانان خارجی شان در منطقه شمکت ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان بر مرکز صحی منطقه (کلینک شکمت) چاپه زدند.

در جریان این وحشت، ساختمان کهنه و ساختمان زیر تعمیر کلینک و چند خانه های مردم ملکی را توسط بمب ها انفجار دادند، اسباب و وسایل طبی کلینک را از بین بردند و ۵ نفر ملکی را در منطقه مذکور به شهادت رساندند.

اینگونه وحشت از سوی امریکایی ها و عساکر داخلی به گونه مکرر رخ می دهد و مراکز صحی در بخش های مختلف کشور قصدا مورد چاپه ها و حملات قرار داده می شود.

کمیسیون صحت امارت اسلامی این عمل ضد بشری را به شدید ترین الفاظ تقبیح می کند و از سازمان جهانی صحت، نهادهای مختلف صحی، خدماتی و بشری در کشور به گونه جدی می خواهد که با تقبیح اینگونه جنایات جنگی، مکلفیت شان را برای جلوگیری از چنین اعمال ضد بشری ادا بکنند.

نهادهای بشری خصوصا آن های که در عرصه صحی کار می کنند، همواره اصرار می کنند که به اساس کنوانسیون ها و توافقات پذیرفته شده جهانی باید هر گونه مراکز صحی از خسارات جنگ مصئون باشند، اما درین جا امریکایی ها و اداره تحت الحمایه آن ها بارها مراکز صحی را هدف قرار داده اند، پرسونل طبی را از بین برده اند و سامان و آلات طبی را تخریب کرده اند.

بیشتر مردم کشور ما به سهولت های طبی دسترسی ندارند و آن هایی که به گونه محدود به کلینک ها دسترسی دارند با چنین وحشت رو برو می شوند، که جای بسیار تاسف است.

کمیسیون صحت امارت اسلامی
۲/۱/۱۴۴۱هـ ق
۱۰/۶/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۹/۱م

 

Related posts