پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

دشمن در جریان چاپه در ناوه (غزنی) صد دکان مردم ملکی و ۲ کلینک صحی را از بین برد

دشمن در جریان چاپه در ناوه (غزنی) صد دکان مردم ملکی و ۲ کلینک صحی را از بین برد

به دوام وحشت ها، اشغالگران و همکاران داخلی شان شب گذشته بر بازار ولسوالی ناوه ولایت غزنی چاپه زدند و در جریان این وحشت بزرگ، مردم بیچاره ملکی را دچار خسارات هنگفت مالی ساختند.

همچنان دو کلینک صحی را که در عرصه صحت مشغول خدمت به مردم ملکی بودند تخریب کردند.

به اساس معلومات، شب گذشته تعداد زیادی اشغالگران و غلامان داخلی شان به بازار ولسوالی ناوه ولایت غزنی هجوم بردند و تا صبح بر مردم بی دفاع ملکی حملات انجام دادند.

آن ها صد دکان، ۲ کلینک صحی، ۴ هوتل ۳ پمپ تیل و ده ها عراده جات مردم ملکی را آتش زده و از بین برده اند.

این جنایت بزرگ در حالی انجام می یابد که همین دشمن کوردل دیروز دیدند که مجاهدین امارت اسلامی تمام روز عملیات گسترده ای در قندوز انجام دادند، اما یکنفر ملکی یا جای ملکی را زیان نرساندند.

گناه بازار ولسوالی ناوه این بود که مجاهدین در منطقه مفتوحه حضور دارند و اگر این منطق درست خوانده شود پس باید مجاهدین تمام آن ها بازارها، شفاخانه ها و دیگر امکان ملکی را از بین ببرند که در کنترول خود درآورده اند، اما هرگز چنین نمی کنند.

اینجا باید جامعه جهانی، رسانه ها و جهت های بی طرف به معقولیت، مبارزه انسانی و خط مشی اسلامی امارت اسلامی و بالمقابل بر عملکرد زشت و وحشیانه دشمن منصفانه قضاوت بکنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲/۱/۱۴۴۱هـ ق
۱۰/۶/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۹/۱م

Related posts