دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

جنایات جنگی (ماه اگست ۲۰۱۹)

جنایات جنگی (ماه اگست ۲۰۱۹)

سید سعید

به تاریخ اول اگست ۲۰۱۹ میلادی، اشغالگران محفل عروسی را در منطقه قالی گردک ولسوالی جوند ولایت بادغیس بمبارد کردند و ۵ نفر ملکی را شهید و شماری زیادی را زخمی ساختند.

به تاریخ اول اگست، یک موتر مسافربری در حمله درون اشغالگران در منطقه میله در مربوطات کاریز ولسوالی بکوای ولایت فراه هدف قرار گرفت و ۲ نفر ملکی به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۳ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه چتو ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان چاپه زدند، خانه های مردم را تلاشی گرفتند و سپس منطقه را بمبارد کردند، که در نتیجه ۶ نفر ملکی شهید شدند

به تاریخ ۳ اگست، نیروهای مشترک در قریه لوله ولسوالی زنخان ولایت غزنی چاپه زدند، دروازه های خانه ها و مسجد را توسط ماین ها انفجار دادند و دو نفر ملکی را به شهادت رساندند.

به تاریخ ۳ اگست، نیروهای دولتی بر قریه چهار قلعه و کلینک عمومی ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی چاپه زدند و سپس منطقه را بمبارد کردند که در نتیجه ؛ کلینک زیان مند شد و ۶ تن زنان و کودکان زخمی شدند.

به تاریخ ۴ اگست، ۴ نفر ملکی در حمله درون اشغالگران در نزدیکی قریه ادریس خیل ولسوالی گیروی ولایت غزنیبه شهادت رسیدند.

به تاریخ ۵ اگست، عساکر داخلی در دره نورلام صاحب ولسوالی علینگار ولایت لغمان بر یک خانه چاپه زدند و ۳ نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۵ اگست، قومندان امنیه ولسوالی گرشک ولایت هلمند (بصیرک) بر محفل عنعنوی مردم چاپه زد، وسایط نقلیه مردم را آتش زد و ۵ نفر ملکی را شهید کرد.

به تاریخ ۵ اگست، اشغالگران و کماندوهای داخلی در جریان چاپه در منطقه یخچال در مربوطات نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ نفر ملکی را شهید و ۶ تن دیگر را با خود بردند.

به تاریخ ۶ اگست، ۲ نفر ملکی که در موترسایکل سوار بودند در منطقه خیرالدین چمبر در مربوطات ولسوالی گیلان ولایت غزنی در حمله درون اشغالگران به شهادت رسیدند. همچنان اشغالگران در منطقه مذکور یک موتر مردم ملکی را نیز هدف حمله درون قرار دادند که در نتیجه ۵ نفر ملکی که باشندگان ولایت خوست بودند شهید شدند.

به تاریخ ۶ اگست، در حمله درون اشغالگران در منطقه موقانی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ۴ زن و ۱ طفل شهید شدند.

به تاریخ ۶ اگست، نیروهای مشترک در قریه مارزکو ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا دروازه های خانه ها و مساجد قریه توسط بمب ها انفجار دادند و ۲ نفر ملکی را به شهادت رساندند.

به تاریخ ۶ اگست، اربکی ها یک نفر ملکی را در مرکز ولسوالی قیصار ولایت فاریاب شهید و یک زن را زخمی کردند.

به تاریخ ۶ اگست، ۴ نفر ملکی در فیرهای توپخانه عساکر داخلی در مربوطات مرکز ولسوالی فراه رود ولایت فراه به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۱۱ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه کولالگوی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چاپه زدند و ۱۱ تن افراد ملکی را که استادان لیسه، محصلین و افراد عادی بودند از خانه های شان بیرون کردند و سپس بر اثر شلیک ها به شهادت رساندند. مردم در واکنش به این واقعه دلخراش دست به تظاهرات زدند و خواهان مجازات عاملین این جنایت شدند. اما مقامات ولایتی پاسخی نداشتند و گفتند که این عملیات بدون آگاهی آن ها صورت گرفته است. رسانه ها اسامی شهدا را اینگونه نشر کردند : استاد شفیع الله پسر داکتر الفت (استاد فزیک در لیسه کولالگو) ، انعام الله پسر داکتر الفت (متعلم) ، انصار الله پسر داکتر قدرت الله (محصل پوهنتون تعلیم و تربیه پکتیا) ، حیات الله پسر محمد مختار (استاد لیسه خصوصی در کابل) ، راحت الله پسر عبدالله (محصل و دکاندار در ولایت غزنی) ، حکمت الله پسر عبدالله (استاد لیسه دولت زیی) ، نصرت الله پسر عبدالله (محصل) ، محمد آصف پسر عزیزالله (مدیر لیسه دولت خان) ، فدا محمد پسر محمد یوسف (دهقان و فرد عادی ملکی) ، نصرالله پسر وردک (دهقان) ، فتح الله پسر جمعه گل (دهقان و فرد عادی ملکی) .

به تاریخ ۱۳ اگست، مرمی هاوان عساکر داخلی در منطقه مرکزی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بر خانه یک نفر ملکی به نام شامل اصابت کرده و یک خانم و دو کودک این خانواده را شهید و ۳ طفل دیگر را زخمی ساخت. مردم اجساد شهدا را به گونه احتجاج به بازار ولسوالی بردند، اما عساکر بر آن ها فیر کردند و در نتیجه ۵ تن اعتراض کننده ها شهید و زخمی شدند.

به تاریخ ۱۴ اگست، بر اثر فیرهای هاوان عساکر دولتی در منطقه مرکزی ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب ۴ تن زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

به تاریخ ۱۵ اگست، ۶ نفر ملکی در بمباردمان عساکر مشترک در نزدیکی مرکز ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس زخمی شدند.

به تاریخ ۱۵ اگست، ۳ نفر ملکی که در یک موتر سوار بودند در حمله درون اشغالگران در منطقه اذان ولسوالی کجکی ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۱۶ اگست، اشغالگران یک موتر مردم ملکی را در بازار حضرت شاه بازار ولسوالی گیلان ولایت غزنی هدف حمله درون قرار دادند. درین حمله ۹ نفر ملکی به شمول زنان و کودکان شهید شدند.

به تاریخ ۱۸ اگست، ۲ نفر ملکی در حمله درون اشغالگران در نزدیکی قریه شینکی ولسوالی موسهی ولایت کابل به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۱۸ اگست، اشغالگران در منطقه بند ولسوالی کجکی ولایت هلمند یک موتر را هدف حمله درون قرار دادند و دو نفر ملکی (پدر و پسر) را شهید کردند.

به تاریخ ۱۸ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی در اثنای چاپه در نزدیکی پمپ حاجی عبدالعزیز در مربوطات ولسوالی شهرصفا ولایت زابل ۴ نفر ملکی را شهید و ۴ تن دیگر را زخمی کردند.

به تاریخ ۱۸ اگست، نیروهای رژیم کابل در مرکز ولسوالی خیبر ولایت فاریاب مسجد جامع و مدرسه ابوذر غفاری – رضی الله عنه – را بمبارد کردند. اطاق های مدرسه و مسجد متضرر شدند و کتاب ها و دیگر لوازم درسی از بین رفت.

به تاریخ ۱۸ اگست، در چاپه اشغالگران و عساکر داخلی در نزدیکی مرکز ولسوالی چهارچینو ولایت ارزگان شهید ۳ نفر ملکی شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۱۹ اگست، نیروهای ویژه امنیت ملی دو نفر ملکی را در منطقه داودخیل در مربوطات مرکز ولایت لوگر توسط انفجار ماین ها به شهادت رساندند. طلوع نیوز درین مورد راپور پخش کرد. در راپور به نقل از نزدیکان قربانیان گفته شده است که نیروهای امنیت ملی در نیمه شب بالای خانه برآمدند و دو عضو خانواده (محمد امین که به تازگی از عربستان سعودی آمده بود و یک جوان ۱۶ ساله) را در صحن خانه بالای بمب ها نشستاندند و منفجر کردند. محمد رحیم، پدر محمد امین به طلوع نیوز گفت که پسر و نواسه او هیچ گناه نداشتند، اما نیروهای امنیت ملی پارچه پارچه کردند. قومندان امنیه ولایت لوگر مخلص ایت واقعه را تائید می کند و به گفته او هیئتی را برای بررسی تعیین کرده و پس از تحقیقات تمام جزئیات واقعه را با رسانه ها شریک می کند.

به تاریخ ۱۹ اگست، عساکر اداره کابل منطقه مسکونی را در ساحه هزارقلعه ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب بمبارد کردند. درین بمبارد یک خانه منهدم شد و ده تن اعضای آن که شامل زنان و کودکان بودند شهید و زخمی شدند.

به تاریخ ۱۹ اگست، دو نفر ملکی در چاپه نیروهای مشترک در منطقه دشتک در مربوطات مرکز ولایت لوگر شهید شدند.

به تاریخ ۲۰ اگست، ۸ نفر ملکی در بمبارد عساکر داخلی در منطقه هوشی در مربوطات مرکز ولسوالی چهارچینو ولایت ارزگان شهید شدند.

به تاریخ ۲۱ اگست، نیروهای مشترک ۲ نفر ملکی را در منطقه ریگن مانده در مربوطات بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار شهید کردند.

به تاریخ ۲۱ اگست، عساکر اشغالگر و داخلی در اثنای چاپه در منطقه خانقاه در مربوطات ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان ۵ نفر ملکی را شهید و یک مسجد را منفجر کردند.

به تاریخ ۲۱ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی در اثنای چاپه در منطقه قاسم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر ۷ نفر ملکی به شمول زنان و کودکان را شهید و زخمی کردند.

به تاریخ ۲۲ اگست، یکتن محصل (قدرت الله) بر اثر اصابت مرمی توپ دی سی نیروهای اداره کابل بر مراسم عروسی در قریه علی همت در مربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردک شهید و ۶ تن زنان و کودکان زخمی شده اند.

به تاریخ ۲۲ اگست، اشغالگران و عساکر اداره کابل در اثنای چاپه در منطقه قلعه نو ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز ۲ نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۲۳ اگست، عساکر دولتی در اثنای چاپه در منطقه سنگر ولسوالی علینگار ولایت لغمان ۳ نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۲۳ اگست، ۲ نفر ملکی در حمله درون اشغالگران در منطقه انگرک ولسوالی نوزاد ولایت هلمند شهید و یکتن دیگر زخمی شده است.

به تاریخ ۲۴ اگست، اشغالگران یک موتر مردم ملکی را منطقه قلعه گز ولسوالی گرشک ولایت هلمند هدف حمله درون قرار دادند، که در نتیجه ۳ نفر ملکی شهید و زخمی شده اند.

به تاریخ ۲۴ اگست، نیروهای مشترک در اثنای چاپه در مناطق میاخیل و شادخانه در مربوطات قلعه عبدالروف ولسوالی موسهی ولایت کابل یک ملا امام و دو دهقان را شهید کردند.

به تاریخ ۲۵ اگست، عساکر مشترک یک زن و ۳ مرد را در جریان چاپه در منطقه رخه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شهید کردند و مردم را دچار خسارات مالی هم ساختند.

به تاریخ ۲۶ اگست، نیروهای مشترک یک داکتر (خیال محمد عادل) را که در شفاخانه الحاج صدوخان خدمت می نمود در پل علم، مرکز ولایت لوگر شهید کردند.

به تاریخ ۲۷ اگست، عساکر دولتی منطقه مسکونی را در آب راغک ولسوالی جرم ولایت بدخشان بمبارد کردند، که در نتیجه دو خانه متضرر شد و مردم دچار خسارات مالی شدند.

به تاریخ ۲۷ اگست، ۲ طفل بر اثر فیر هاوان از سوی عساکر داخلی در قریه سرخ سنگ ولسوالی ارغنداب ولایت زابل شهید و یک زن و یک طفل زخمی شدند.

به تاریخ ۲۸ اگست، عساکر کمپاین یکتن عالم دین (مولوی فضل الرحمن) را در منطقه مردیخیل در مربوطات مرکز ولایت خوست شهید کردند.

به تاریخ ۲۸ اگست، نیروهای مشترک در اثنای چاپه در منطقه شمکت ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ۵ نفر ملکی را شهید، ساختمان کهنه و زیر تعمیر کلینک شمکت را ویران، و اسباب و آلات طبی را از بین بردند و همچنان وسایط نقلیه مردم را آتش زدند.

به تاریخ ۲۸ اگست، نیروهای مشترک ۲ نفر ملکی را در اثنای چاپه در منطقه ارغندی بالا در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل شهید و ۵ تن افراد ملکی را با خود بردند.

به تاریخ ۲۸ اگست، عساکر مشترک ۴ نفر ملکی را در اثنای چاپه در قریه ملک الدین در مربوطات ولسوالی ناوه ولایت غزنی شهید و ۴ تن دیگر را بندی کردند.

به تاریخ ۲۹ اگست، بر اثر فیر توپچی عساکر داخلی در منطقه تیزاب ولسوالی زیباک ولایت بدخشان یکنفر ملکی شهید و تعداد زیادی مواشی از بین رفتند.

به تاریخ ۲۹ اگست، عساکر دولتی خانه های زیادی مردم ملکی را در منطقه فرغامیر ولسوالی جرم ولایت بدخشان آتش زدند و مردم را دچار خسارات بزرگ ساختند.

به تاریخ ۳۰ اگست، یکنفر ملکی در بمباردمان عساکر مشترک در منطقه بخاری قلعه ولسوالی المار ولایت فاریاب زخمی و دو خانه منهدم گردید. همچنان یکنفر ملکی بر اثر فیرهای عساکر داخلی در منطقه خدایمت این ولسوالی شهید شد. همچنان دو طفل و یک موسفید در بمباردمان قوای دولتی در منطقه دون قلعه ولسوالی گرزیوان زخمی شدند.

به تاریخ ۳۰ اگست، نیروهای مشترک در موسی خیل، قلعه عبدالله، باتور کلی، پمپ و بازار ولسوالی گیرو ولایت غزنی چاپه زدند، یک مسجد و یکنفر ملکی را شهید کردند، چندین دکان ها را انفجار دادند و وسایط نقلیه مردم را آتش زدند.

به تاریخ ۳۰ اگست، در چاپه نیروهای مشترک در قریه تپه موسی زیی ولسوالی شاجوی ولایت زابل دو نفر ملکی شهید شدند.

به تاریخ ۳۰ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه در منطقه شهرک ولسوالی شاجوی ولایت زابل خانه های مردم ملکی را توسط ماین ها انفجار دادند، مردم منطقه را شکنجه کردند و ۳ نفر ملکی را بندی کردند.

به تاریخ ۳۱ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی چهل خانه مردم ملکی را در سه قریه در بین ولسوالی های بهارک و وردوج ولایت بدخشان آتش زدند و ۳ نفر ملکی را بندی کردند.

به تاریخ ۳۱ اگست، اشغالگران و عساکر داخلی از طرف شب بر بازار ولسوالی ناوه ولایت هلمند چاپه زدند، ۱۰۰ دکان، ۲ کلینک، ۴ هوتل، ۳ پمپ تیل و تعداد زیادی وسایط نقلیه مردم را آتش زدند.

 

مآخذ : بی بی سی، رادیو آزادی، افغان اسلامی آژانس، پژواک، وبسایت خبریال، لر او بر، نن تکی آسیا و بینوا

Related posts