پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

قندهار : یک تانک اشغالگران خارجی نزدیک میدان هوایی قندهار انفجار داده شد

قندهار :  یک تانک اشغالگران خارجی نزدیک میدان هوایی قندهار انفجار داده شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹:۴۵ در غریب میدان هوایی قندهار، نزدیک قریه مسیزو، یک عراده تانک زرهی اشغالگران هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است.

در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان اشغالگر آن همه جابجا کشته شده اند.

۲۰۱۹/۹/۹

Related posts