پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

قندز: یک بیس و۳ پوسته دفاعی آن در امام صاحب فتح و۲۵ عسکر وپولیس مزدور کشته وزخمی شدند

قندز: یک بیس و۳ پوسته دفاعی آن در امام صاحب فتح و۲۵ عسکر وپولیس مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، قرارگاه بزرگ زینت تپه را با ۳ پوسته دفاعی آن واقع منطقه تاجیکان نزدیک مرکز ولسوالی امام صاحب ولایت قندز کاملا فتح کردند.

قرارگاه متذکره بعد از حملات شدید حوالی پری شب فتح گردید وبشمول ۳ قومندان،  ۱۷ عسکر وپولیس کشته وبشمول قومندان اسماعیل ۸ تن دیگر زخمی شدند.

خبرمیگوید یک میل پیکا، ۶ میل کلاشینکوف ویک نارنجک انداز ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتیده است.

ولله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسده است.

Related posts