پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

فراه : دو تن پولیس در پشتکوه به مجاهدین تسلیم شدند

فراه : دو تن پولیس در پشتکوه به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت فراه خبر رسیده است که از ۱۰ روز گذشته به این سو، مرکز ولسوالی پشتکوه در محاصرۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد.

خبرمی افزاید که روز گذشته مرکز ولسوالی نیز بطور وقفه ای هدف حملات مجاهدین قرار داشت که در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد شده است.

در همین حال امروز صبح دو تن پولیس از مرکز دشمن بهمراه سلاح های شان خود را به مجاهدین رسانده و تسلیم شده اند.

۲۰۱۹/۹/۱۰

Related posts