پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

بادغیس : ۵ تن عسکر در جوند به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند

بادغیس : ۵ تن عسکر در جوند به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند

از لایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در رمبوطات ولسوالی جوند، ۵ تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

سیف الرحمن  ولد محمد،  نعمت الله  ولد رحمت الله،  جمعه گل ولد عبدالرحمن، نعمت الله  ولد تېلا و  القاعده  ولد حق میر

افراد مذکور در شهر قلعه نو و ولسوالی جوند برای دشمن خدمت می کردند که پس از تسلیمی و درک حقایق، تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم فاسد بازنخواهند گشت.

۲۰۱۹/۹/۱۰

Related posts