سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

مسئولیت دوام جنگ بدوش که است ؟

مسئولیت دوام جنگ بدوش که است ؟

تبصره هفته :

تهاجم و جنگ تحمیل شده امریکایی ها بر افغانستان هژده ساله می شود. در هژده سال گذشته سه رؤسای جمهور امریکا (بش، اوباما و ترامپ) استراتژی های جنگی شان را در افغانستان آزمودند. تبدیلی جنرالان، تغییر آمار نیروها، توطئه های استخباراتی و تبلیغاتی، فشارهای مذهبی و سیاسی و دیگر پلان های گوناگونی را عملی کردند، اما نتائج این تلاش های هژده ساله باز هم صفر است. مقاومت جهادی افغان ها دیگر هم شدت یافته، تلفات جانی و مصارف مالی اشغالگران افزایش یافته و اعتبار سیاسی شان بیش از پیش صدمه دیده است.

هرگاه یک فارمول هژده سال مسلسل نتیجه نادرست می دهد، معنایش اینست که بجای آن باید فارمول دیگری را بکار برد. درین اواخر، رهبری سیاسی ایالات متحده امریکا به این نقطه متوجه شده بودند و ترامپ پس از ناکامی استراتژی خود راه مذاکرات و منطق را اختیار کرد. امارت اسلامی افغانستان که همواره به حل مسالمت آمیز معضل اصرار کرده و حتی در برابر تهاجم امریکایی ها نیز آماده مذاکرات با امریکا بود، با اراده راستین وارد پروسه مذاکرات شد و هیئت موزون و با اعتباری را برای مذاکرات تعیین نمود و این پروسه را در ۹ ماه اخیر به گونه بسیار خوب تعقیب کرد.

در جریان ۹ ماه و پس از ۹ مرحله مذاکرات هرگاه متن توافقنامه نهایی شد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که این توافق برای او قابل قبول نیست و پروسه مذاکرات را متوقف ساخت.

امارت اسلامی تمام توانایی خود را برای پایان جنگ و کامیابی مذاکرات به خرج داد و تا اخیر با کمال جدیت و صداقت این پروسه را به پیش برد، ازین ثابت می شود که امارت اسلامی واقعا به صلح متعهد است، اما بالمقابل چنانکه ملامتی آغاز جنگ و تهاجم نظامی به جهت امریکایی راجع است، مسئولیت دوام جنگ و خون ریزی نیز به دوش امریکایی ها خصوصا دونالد ترامپ است.

سازمان ها، افراد و رسانه هایی که از جنگ به حیث موضوع عاطفی استفاده می کنند، شعار بشر دوستی را بدرقه می کنند و همواره مسئولیت دوام جنگ و تلفات ملکی را بدوش امارت اسلامی انداخته اند، پس ازین باید دونالد ترامپ را مسئول تمام بدبختی ها و زیان های جنگ بدانند. زیرا تمام افغان ها و جامعه جهانی دیدند که نامبرده با چقدر بی پروایی امیدهای مردم افغانستان و امریکا در مورد پایان جنگ را لگدمال کرد و بر طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا مهر دوام زد.

امارت اسلامی افغانستان با همه توان برای رفاه و آرامی ملت خود سعی نموده است و آنچه در توان داشت برای کامیابی پروسه مذاکرات انجام داد. اما چون جهت مقابل، این پروسه را به گونه یکطرفه و بدون کدام دلیل واضح لغو اعلان کرد، معلوم است که آغاز کننده گان جنگ خواهان پایان جنگ نیستند. بناءً مسئولیت تداوم جنگ نیز بدوش آن هاست.

Related posts