پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

نورستان: یک عسکردشمن در وانت وایگل به مجاهدین پیوست

نورستان: یک عسکردشمن در وانت وایگل به مجاهدین پیوست

براساس خبر، یک عسکر در قریه نشیگرام ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان به مجاهدین امارت اسلامی پیوست.

عسکرمتذکره گل محمد فرزند فضل محمد  که در ولایت هلمند فعالیت داشت  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وصبح امروز به مجاهدین پیوست.

Related posts