سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

مــــرد حـُــر…

مــــرد حـُــر…

اشعار از : طارق

( به مناسبت شهادت امیـر شهیدم منصور آغا – تقبله الله – )

مرد   حـر  آزاده  از   زنجـیر  بنـد
در غلامی هیچ زمانی لب نخند

لحظه‌  های  عمر  او   در وصل  یار
می گذرند در عمر او انگشت شمار

هـر   سخن  در   وصف   او  نا معتـبر
وصفهایش در سخن نمی گنجند، خبر

ذو سخـن را گنگ و بی معـنا کنـد
کَی  تواند  کوزه  بـر  دریـا  کنــد !!

موج دریایش جهــانِ خشـکه زار
می  نمـاید باغچـه‌ی پر لالـه زار

مرد  حـر از نسل مظلومِ  حسیـن
سر به اینجا تن به آنجا شد دُفیـن

خون  او بـر  محــوِ  آثـار ستــم
می فراشد پرچــم عدل و کرم

راز های زنــدگی در خــون او
بــردگان، آزاده از  ممــنون  او

مرد حر از منت خـاشاک و خـس
مرده  و  زنـده  می  گردد ز پس

زیـن  سبب  آزادگـــی امّیـد او
شام تاریک روشن از اسپید او

خـون  او  در  جهـان  مرده  خــو
می فزاید شوق و ذوق جستجو

مرد حر از دشت و دیـر  قلعه کاه
سوی ربش برده است امروز پناه

طارقـا   دیـگر  نبیــنی  روی  او
میل قلبت هر دمی بر سوی او

 

 

Related posts