سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد بند کردن مواد غذایی و مسدودیت راه ها بر مردم در بدخشان

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در مورد بند کردن مواد غذایی و مسدودیت راه ها بر مردم در بدخشان

با تاسف اطلاع یافته ایم که اداره کابل به دوام جنایات ضد انسانی، بخاطرانتقام گیری از مردم عام در مقابل تلفات سنگین خود، از دو هفته به اینسو راه عمومی را به روی مردم در دره خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان مسدود کرده است، اجازه نمی دهد که هیچ گونه مواد غذایی به آن جا برده شود، مردم از رفت و آمد منع شده اند و از انتقال ادویه و دیگر مواد اولیه نیز جلوگیری می شود.
امارت اسلامی این عمل بزدلانه را به شدیدترین الفاظ تقبیح می نماید و آنرا بیانگر ناتوانی و نا امیدی دشمن می داند.
دشمن باید انتقام ناکامی ها و تلفات سنگین خود در صحنه های جنگ را از مردم بی گناه ملکی نگیرد.
امارت اسلامی از تمام نهادهای حقوقی و رسانه ها می خواهد که به این مشکل مردم منطقه توجه جدی نمایند و نه گذارند که یک فاجعه انسانی درآنجا رخ دهد.
اگر ارگان های مربوط اداره کابل از ممنوعیت انتقال مواد غذایی، ادویه و دیگر ضرورت های انسانی به دره خستک دست برندارند، مجاهدین امارت اسلامی نیز مجبور می شوند که گام مشابه بردارند، آن زمان مسئولیت عواقب بدوش دشمن بزدل و حامیان خارجی شان خواهد بود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۱۸/۱/۱۴۴۱هـ ق
۲۶/۶/۱۳۹۸هـ ش ــ۲۰۱۹/۹/۱۷م

Related posts