سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

بند کردن مواد غذایی بر مردم، راه حل نیست

بند کردن مواد غذایی بر مردم، راه حل نیست

سخن روز :

از حدود دو هفته به اینسو، حملات تهاجمی مجاهدین در شمال کشور به ویژه قندوز، بغلان، تخار و بدخشان شدت یافته است، حتی مراکز قندوز و بغلان هنوز هم در محاصره شدید مجاهدین قرار دارند و چندین ولسوالی ها بدست مجاهدین فتح گردیده است.

از سوی دیگر اداره کابل اعلان کرده است که ده روز پس انتخابات نام نهاد آن ها برگزار می شود. از یکسو وقت برگزاری انتخابات فرا رسیده و از سوی دیگر عساکر رژیم توان مقاومت در برابر مجاهدین را از دست داده اند و نمی توانند مناطق از دست رفته و یا مناطقی را که تحت تهدید مجاهدین قرار دارد، در کنترول خود بیاورند. از همینست که در پهلوی عملیات های وحشیانه و حملات کورکورانه هوایی، اکنون دست به جنایت دیگری زده اند.

رژیم کابل برای انتقام گیری از تلفات سنگین خود در ولایت بدخشان از دو هفته به اینسو راه عمومی را به روی مردم دره خستک ولسوالی جرم بسته است. هیچگونه مواد غذایی را اجازه نمی دهد که به مردم ملکی برسد، رفت و آمد مردم را ممنوع قرار داده و از انتقال ادویه و دیگر مواد اولیه به آن منطقه ممانعت می کند.

این حقیقت به شمول رژیم کابل برای همه هویدا است که برای مجاهدین بسیار آسان است که راه های اکمالاتی را به روی مردم ببندند، اما این کار را شایان عاطفه انسانی نمی دانند و هیچگاه چنین اراده ای نداشته اند. اما رژیم کابل قصدا می خواهد مجاهدین را به چنین عکس العمل وادار بسازد، که همه زیان آن به مردم ملکی می رسد.

رژیم کابل چون انتقام تلفات سنگین خود را از مجاهدین گرفته نمی تواند و نه هم آن مناطقی را به دست آورده می تواند که در تصرف مجاهدین درآمده است، اکنون در پهلوی عملیات های شبانه بر خانه های غیر نظامیان و بمباردمان های کورکورانه دست به جنایت دیگری زده و راه های انتقال مواد غذایی و اجناس مورد نیاز را بر مردمی که در ساحات زیر کنترول مجاهدین زندگی می کنند، بسته است. این جنایت ضد بشری رژیم کابل مخالف همه نورم های اسلامی، انسانی، افغانی و بین المللی است.

چطوریکه سخنگوی امارت اسلامی در اعلامیه خود به صراحت گفته است که اگر نهادهای بشری درین مورد التفات نکنند نه تنها حامی این جنایت ضد بشری پنداشته می شوند، بلکه مجاهدین هم مجبور می شوند که راه های انتقالاتی را بر مناطق زیر سلطه رژیم کابل را تا زمانی مسدود نگه دارند که رژیم کابل از عمل خود منصرف گردد و مسئولیت این کار نیز بدوش رژیم کابل و حامیان خارجی شان خواهد بود.

بناءً لازم است که نهادهای بشری و رسانه ها به این مشکل مردم منطقه توجه جدی نمایند، در برابر اینگونه اعمال ملیشه های وحشی رژیم ایستادگی کنند و اجازه ندهند که دران جا فاجعه انسانی رخ بدهد.

Related posts