سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

بغلان: ۲ عسکر بازداشت شده درپلخمری رها گردیدند

بغلان: ۲ عسکر بازداشت شده درپلخمری رها گردیدند

براساس خبر، ۲ عسکر که در چند روز پیش در شاهراه کابل ـ قندز  مربوطات ولایت بغلان بازداشت شده بود، بعد از اخذ ضمانت رها گردیدند.

عساکر متذکره  هریک عبدالمصور ونعمت الله باشنده گان ولایت تخار توسط محترم والی صاحب ولایت بغلان بعد از اخذ ضمانت رها شدند وعساکر متذکره تعهد سپردند که هرگز بار دیگر به اداره مزدور بر نمیگردد صبح مروز آزاد گردیدند.

Related posts