سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

بغلان: دراثر حمله درون امریکایی ها در گذرگاه نور، ۲ تن ملکی شهید شدند

بغلان: دراثر حمله درون امریکایی ها در گذرگاه نور، ۲ تن ملکی شهید شدند

براساس خبر، طیاراه درون عساکر اشغالگر امریکایی  در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بالای خانه های مردم عامه بمباران کردند.

این وحشت ساعت ۳ بعد ازظهردیروز صورتگرفت  هک دراثران فرزندان ۲ تن ملکی بی دفاع عبدالصمد وعبدالبشیر شهید شدند وشمار دیگراز باشنده گان محل زخم برداشتند.

ولسوالی متذکره دو هفته قبل توسط مجاهدین فتح گردید ودشمن چندین بار برای پس گیری آن تلاش کردند اما هربار تلاش های شان با شکست مواجه شد.

Related posts