سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

سرپل : یک تن قومندان بهمراه ۲۰ تن افرادش در البدر به مجاهدین پیوست

سرپل : یک تن قومندان بهمراه ۲۰ تن افرادش در البدر به مجاهدین پیوست

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ اسمیدان ولسوالی البدر، یک تن قومندان مشهور محلی ( گل احمد ) بهمراه ۲۰ تن از افراد مسلحش پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

افراد مذکور تعهد کرده اند که تا آخرین لحظه زندگی با مجاهدین همکاری باقی خواهند ماند و در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت .

۲۰۱۹/۹/۱۹

Related posts