سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

انتخابات یا تکرار رسوایی انتصابی

انتخابات یا تکرار رسوایی انتصابی

تبصره هفته

در این روزها یکبار دیگر از سوی رژیم اجیر در کابل و دیگر شهرهای بزرگ کشور، پروسۀ برای نام انتخابات قوت گرفته و رسانه ها نیز تمام توجه را به این موضوع متمرکز کرده اند. در حالیکه خاطرات تقلب، بی نظمی و تخلفات گوناگون انتخابات پارلمانی سال گذشته هنوز هم در اذهان مردم است و تمام اعضای کمیسیون انتخابات پیشین به جرم تقلب در زندان انداخته شده اند، مقامات رژیم اجیر یکبار دیگر با شد و مد زیاد وعده های انتخابات شفاف به مردم می دهند و این سخن را تبلیغ می کنند که سرنوشت افغانستان از راه همین انتخابات مشخص می شود.

اگر امارت اسلامی افغانستان در گذشته تنها با انجام انتخابات تحت سایۀ اشغال مخالفت می کرد و این پروسه را علت اشغال، تداوم جنگ و پاشیدن خاک به چشم ملت می دانست، اکنون پس از تجارب مسلسل اقشار گوناگون کشور، سازمان های جهانی و حتی مقامات بلندرتبۀ پیشین رژیم اجیر هم به این سخن اعتراف می کنند که در چنین شرایطی انجام انتخابات تنها ضیاع زمان، پول و امکانات است و بدون اینکه چند تن از تشنگان قدرت هوس های خود را سیراب کنند، هیچ نتیجه یی نخواهد داشت.

دلائل زیادی برای ثبوت سخن فوق الذکر موجود است، که یکی از دلائل مشهود و قوی آن انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی است، جهانیان و هموطنان مشاهده کردند که دوبار با مصرف صدها میلیون دالر پروسۀ انتخابات انجام شد، اما در پایان آرای مردم و تمام پروسۀ انتخابات باطل اعلام گردید و حاکم ارگ از سوی جان کیری وزیر امور خارجۀ آمریکا در سفارت آن کشور منصوب گردید.
اگر به وضعیت کنونی بنگریم، نسبت به گذشته شرایط برای انتخابات بسیار نامناسب است، مردم از رژیم اجیر، کاندیدان دروغگو و تمام پروسۀ فریبندۀ انتخابات دل سیاه شده اند. مردم نمی خواهند که در انتخابات شرکت کنند. از سوی دیگر دستگاه حکومتی تحت حکمروایی اشرف غنی و عبدالله تلاش می کنند که از راه تقلب منظم پروسۀ انتخابات، به نفع خود استفاده کنند. پس مشخص است که انتخابات آتی بیشتر از گذشته جنجالی، رسوا و مملو از تقلب خواهد بود و یکبار دیگر سخن به جایی خواهد رسید که این پروسه بطور کامل لغو و با میانجیگری اشغالگران، کرسی های حکومتی میان کاندیدان تقسیم گردد.

امارت اسلامی افغانستان انجام انتخابات زیر سایۀ اشغال را مردود می داند و از همۀ هموطنان، شخصیت های متنفذ و جهت های سیاسی می خواهد که این پروسۀ دروغین را تحریم کنند. زیرا در این پروسۀ دروغین بدون اینکه بحران کشور بیشتر عمیق و پیچیده گردد، دیگر هیچ نتیجه یی بدست نمی آید. ما امیدواریم که هموطنان آگاه، همانطور که در سال های گذشته با اینگونه پروسه ها مقاطعه کرده اند، این بار نیز با مقاطعه سرتاسری، آرزوها و امیدهای دشمنان را نامراد کنند.

Related posts