سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

مردم با عدم شرکت، پروسه انتخابات جعلی را با ناکامی مواجه کردند /تصویری

مردم با عدم شرکت، پروسه انتخابات جعلی را با ناکامی مواجه کردند /تصویری

در بسیاری از مراکز رای دهی کارمندان بیکار نشسته و یا خواب هستند


ظرفیت صندوق چهارصد رای است اما در اکثریت جاها صندوق ها پر نشده و حتی در بیشتر صندوق ها فقط یک یک رای انداخته شده اند.

در تمام کشور و خصوصا در شهرهای بزرگ حضور مردم در مراکز رای گیری بسیار کمرنگ بود.

در جریان روز مراکز رای دهی و سایت های انتخابات هدف حملات قرار گرفتند.

مجاهدین امارت اسلامی راه های مواصلاتی را مسدود کرده بودند.

هموطنان امر امارت اسلامی را تعمیل کرده و از خانه هایشان بیرون نشدند.

علی الرغم تبلیغات وسیع رژیم مزدور و رسانه های دشمن، صدها مرکز رای گیری بسته بود و حضور و شرکت مردم نیز بسیار کم بود.

اگر چه دشمن اکنون عدم حضور و شرکت مردم را به استعمال آله های بایومتریک، پارچاوی برق و مشکلات تخنیکی دیگر ربط می دهند اما حقیقت اینست که مردم و ملت با این پروسه جعلی آمریکایی مقاطعه کرده و در آن شرکت نکردند. که پروسه مذکور با ناکامی کامل مواجه گردید.

 

Related posts