سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

اصدار دلنشین استودیوی منبع الجهاد (درک حقیقت) نشر شد

اصدار دلنشین استودیوی منبع الجهاد (درک حقیقت) نشر شد

استودیوی جهادی منبع الجهاد مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان نخستین اصدار سلسله جدید (درک حقیقت) را برای نشر آماده کرد.

داعیۀ امارت اسلامی، اعادۀ استقلال کشور، و تحفظ از سر، مال و ناموس هر افغان و زمینه سازی شرافتمندانه برای هر افغان تحت چتر نظام اسلامی است که در این راستا هیچ نوع خصومت با هیچ افغان ندارد و برای افغان هایی که در صف دشمن ایستاده اند، پیغامش اینست که باید حقایق را درک کرده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شوند.

برای این منظور سلسله دعوت در همۀ ولایات آغاز شده است و هزاران برادر فریب خورده با امارت اسلامی یکجا شده اند.

از این جمله عساکر اردو، کماندو، پولیس، اربکی و منسوبین استخبارات در ولایت پکتیا است که پس از درک حقیقت با مجاهدین یکجا شده و در جریان یک مراسم دست اخوت به مجاهدین دادند.

خبرنگاران استودیوی منبع الجهاد صحنه های جوش و خروش و خوشحالی را تصویربرداری کرده و اصدار نخست خود را تحت نام ” درک حقیقت” با گرافیکس و دیزاین زیبا تهیه و برای نشر آماده کرده اند.

این اصدار به مدت ۲۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه است که با ترانه های شنیدنی و حماسی به حضور شما تقدیم می گردد.

کیفیت عالی کیفیت متوسط کیفیت موبایل

 

Related posts