سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

موقف های متزلزل اداره متزلزل کابل

موقف های متزلزل اداره متزلزل کابل

سخن روز :

به تداوم سفرها به کشورهای منطقه، هیئت دوازده نفری امارت اسلامی به سرپرستی محترم ملا برادر آخند، معاون سیاسی امارت اسلامی، روز پنجشنبه ۲ اکتوبر به دعوت رسمی کشور پاکستان به اسلام آباد سفر نمود.

این هیئت با وزیر امور خارجه کشور پاکستان در موضوعات صلح، روابط همه جانبه هر دو کشور و به میان آوردن سهولت های لازم برای مهاجرین افغانی مقیم در پاکستان و تاجران افغانی گفتگو نمود.

امارت اسلامی خواهان روابط مثبت با کشورهای جهان و منطقه در چوکات احترام متقابل بوده و وقتا فوقتا نمایندگان آن سفرهای داشته اند. سفر پاکستان نیز بخشی ازین سفرها است.

اداره کابل که در عرصه های نظامی و سیاسی در برابر امارت اسلامی شکست خورده و در وضعیت شرمناک و متزلزل قرار دارد، هر بار تلاشهای ناکام برای کمرنگ ساختن این سفرها کرده است.

این اداره چندسره در مورد سفر نمایندگان امارت اسلامی به پاکستان نیز موقف متزلزل و متضاد داشته است. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس اداره کابل این سفر را مورد نقد قرار داد و استقبال گرم مقامات پاکستانی از وفد امارت اسلامی را عمل خلاف موازین دیپلماتیک خواند.

اما صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم با استقبال ازین سفر، ابراز امیدواری کرد که شاید روند گفتگو با امریکایی ها دوباره آغاز شود. البته ؛ ارگ سخنان او را رد کرد و موقف شخصی او خواند.

این دو نظر متفاوت نشان می دهد که چقدر اختلافات عمیق در اداره کابل وجود دارد و حتی در مورد یک سفر اینقدر دیدگاه های متفاوت دارند، پس چگونه می توانند به هدف گفتگو با امارت اسلامی تیم قوی و با صلاحیت مذاکراتی تشکیل بدهند.

اختلاف ارگ و وزارت امور خارجه درقبال سفر پاکستان این داعیه همیشگی امارت اسلامی را قوت می بخشد که اداره کابل صلاحیت گفتگو را ندارد، نخست باید مشکل با امریکایی ها حل شود و سپس با جهت های مختلف افغانی گفتگو شود.

Related posts