سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

خبرمهم: ۱۵ تن امریکایی با ۱۵ تن اجیر داخلی در شلگر غزنی کشته وزخمی شدند و ۴ تانگ نابود گردید

خبرمهم: ۱۵ تن امریکایی با ۱۵ تن اجیر داخلی در شلگر غزنی کشته وزخمی شدند و ۴ تانگ نابود گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر یک قطار مشترک قوای  اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان  در منطقه کمالخیل وخدوخیل ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۱۰ عسکر امریکایی با ۸ تن اجیر داخلی کشته و۵ تن امریکایی با ۷ عسکر مزدور داخلی مرگبار زخمی شدند.

ودرجریان درگیری ۴ تانگ دشمن نیز کاملا نابود گردید.

خبرمیگوید  اکنون توته های گوشت بدن عساکر اشغالگر امریکایی  درمیدان نبرد  با کتله های تانگ های آنان پراگنده افتیده است.

وازسوی دیگر عساکر جبون قریه های متذکره را نیز بمباران کردند  که دراثران منزل حاجی فضل الرحمن یک تن از افراد بی دفاع ملکی بخاک یکسان گردید و۲  خانم  درآن نیز به شهادت رسیدند.

 

Related posts