سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

بغلان: ۱۴ عسکر وپولیس مسلح در بغلان مرکزی به مجاهدین تسلیم شدند

بغلان: ۱۴ عسکر وپولیس مسلح در بغلان مرکزی به مجاهدین تسلیم شدند

براساس خبر، ۱۴ عسکر وپولیس مسلح  درمربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

افراد مسلح متذکره که در بیس های خوگر وشاهی خیل آن ولسوالی ایفای وظیفه مینمودند بعد از درک حقایق  صفوف دشمن را ترک گفته  وچاشت امروز به مجاهدین تسلیم شدند.

خبرمیگوید که عساکر و پولیس متذکره ۶ میل کلاشینکوف، یک عدد نارنجک انداز، ۲ میل پیکا امریکایی، یک میل پیکا روسی، یک قبضه راکت، ۳ میل تفنگ ایم ۱۶ ومقادیر زیاد مهمات را نیز باخود آوردند وبه مجاهدین تسلیم دادند وهمه آنان تعهد سپردند که هرگز سلاح اشغالگران را حمل نخواهند کرد وبه صفوف اداره مزدور بر نمی گردند.

ازسوی دیگر مجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال نمودند وضمن اعطای تضمین خط ، برای شان کاملا اطمینان داده شد ودرفضای آرام به زندگی شان میتوانند ادامه دهند.

Related posts