سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

نشست های ضد اشغال در کابل، صدای ملت است

نشست های ضد اشغال در کابل، صدای ملت است

سخن روز :

روز گذشته – ۷ اکتوبر – روز سیاه آغاز اشغال افغانستان از سوی ائتلاف جنگی ناتو به سرکردگی امریکا بود. بر علاوه از تقبیح گسترده اشغال از سوی کاربران شبکه های اجتماعی، شماری از جوانان آگاه و دانا سیمینار بزرگی را به هدف تقبیح اشغال در کابل، پایتخت کشور برگزار نمودند. کدرهای علمی و سیاسی کشور، استادان پوهنتون ها و تعداد بزرگی از هموطنان با احساس درین سیمینار اشتراک نمودند، فجائع و مظالم اشغال را با شواهد روشن و دلایل مستند واضح ساختند و سپس به یکصدا اشغال را تقبیح نموده، از اشغالگران خواستند هر چه زود تر از کشور ما بیرون شوند.

ایشان سیمینار خود را تحت عنوان «هجده سال در آتش» برگزار نمودند، که هویت واقعی وضعیت کنونی افغانستان را انعکاس می داد. اشغالگران و غلامان داخلی شان با اینکه آتش ظلم و وحشت را در کشور ما داغ ساخته اند، اما تمام مظالم و وحشت های شان را به نام پیشرفت و ترقی تلقی می کنند. این در حقیقت ظلم بالای ظلم است. حقیقت اینست که ملت ما هجده سال گذشته را میان آتش سپری کرده اند.

اشتراک کنندگان سیمینار صدای دل ملت خود را بازتاب دادند. آن ها گفتند :

هجده سال پیش، تهاجم ائتلاف ناتو به سرکردگی امریکا بر افغانستان، عمل خلاف تمام قوانین بشری و بین المللی بود، بناءً افغان ها روز آغاز این تهاجم را روز سیاه می دانند و از اشغالگران جداً می خواهند فی الفور و به گونه مسئولانه از افغانستان بروند و از مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ما دست بگیرند و افغان ها را بگذارند که برای صلح و ثبات دائمی دست به دست همدیگر بدهند.

اشتراک کنندگان در سخنرانی های شان افزودند : تلفات ملکی در جریان جنگ ها تراژدی دیگری از اشغال است، که باید ازان جلوگیری شود.

ظاهراً این سیمیناری بود که از سوی شماری از افغان های تحصیل کرده و با درک دائر شده بود، اما حقیقتاً صدای دل رنجور ملت ماست. شکی نیست که تمام افغان ها از اشغال و اشغالگران به ستوه آمده اند.

اشغالگران بر علاوه ازینکه استقلال ظاهری و معنوی کشور ما را سلب کرده اند، هجده سال می شود که هموطنان ما را هر شب و روز توسط بمباردمان های بی رحمانه و عملیات های شبانه شان می کشند.

متاسفانه، دست نشاندهان داخلی شان نقش مقدمة الجیش را برای آن ها ایفا می کنند، تمام ارزش های اسلامی و افغانی را در برابر هموطنان مظلوم خود پامال کرده اند و هر گونه وحشتی را که بخواهند برای نگه داری امنیت نیویارک و واشنگتن انجام می دهند.

از همینست که مردم ما به حدی به ستوه آمده اند که امروز در کابل در پهلوی سفارت امریکا گردهم می آیند و علناً با اعلان بیزاری از اشغال، صدای مردم خود در برابر اشغال را استقبال می کنند و از اشغالگران خواستار خروج از افغانستان می شوند.

Related posts