سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

قندز: ۴ پوسته دشمن در امام صاحب فتح، ۳ قومندان با ۹ عسکرکشته وزخمی شدند

قندز: ۴ پوسته دشمن در امام صاحب فتح، ۳ قومندان با ۹ عسکرکشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر ۴ پوسته پولیس واربکی ها درنزدیک مسجد چوپان ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کردند.

حمله حوالی دیشب انجام یافت که درنتیجه آن ۴ پوسته دشمن  کاملا فتح گردید و۳ تن پولیس کشته وبشمول قومندان امنیه  ویک قومندان دیگر اربکی بنام (ایوب)  وقومندان بلوک، ۹ تن پولیس واربکی نیز مرگبار زخمی شدند.

خبرمیگوید که بعدا با عساکر کمکی دشمن نیز درگیری صورت گرفت  وعساکردشمن به عقب رفتن مجبور شدند اما رقم تلفات جانی دشمن دراین درگیری به دست نه امده است.

Related posts