سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: بالای عساکر اداره مزدور درقره باغ حمله صورت گرفت

غزنی: بالای عساکر اداره مزدور  درقره باغ حمله صورت گرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه مشکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند

حمله صبح دیروزصورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts