سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: عساکرمشترک دشمن در گیرو، دارایی های مردم را چپاول کردند وبمردم خسارات زیادی وارد نمودند

غزنی: عساکرمشترک دشمن در گیرو، دارایی های مردم را چپاول کردند وبمردم خسارات زیادی وارد نمودند

براساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با قاتلان اجرتی داخلی، بر قریه علی شیر خیل ولسوالی گیروی ولایت غزنی وحشیانه چاپه انداختند.

این وحشت دیشب صورت گرفت که درجریان آن دروازه های مردم را با بم ها منفجر ساختند ودارایی های مردم را چپاول کردند وبمردم خسارات هنگفت مالی وارد نمودند.

Related posts