دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

اعلامیه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی در مورد راپور اخیر یوناما

اعلامیه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی در مورد راپور اخیر یوناما

نمایندگی سازمان ملل متحد «یوناما» شهادت ۴۰ نفر ملکی در بمباردمان امریکایی ها به تاریخ ۵ می سال جاری میلادی در ولایت فراه را تائید کرده است. از زمانیکه امریکایی ها و متحدین شان بر افغانستان هجوم آورده  اند، هزاران گونه واقعات تلفات ملکی از سوی امریکایی های اشغالگر، متحدین شان و اداره کابل رخ داده است، که دران هزاران نفر ملکی به گونه ارادی و دست جمعی به شهادت رسیده اند.

کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی، از این حقیقت یابی و اعلان یوناما استقبال نموده، خواهان توجه بیشتر و بر وقت آن در مورد چنین واقعات دردناک تلفات ملکی است.

امارت اسلامی افغانستان
کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات
۱۱/۲/۱۴۴۱هـ ق
۱۸/۷/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۱۰/۱۰م

 

Related posts