سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

زابل : یک تن اربکی در شاه جوی کشته شد و ۴ تن دیگر به مجاهدین تسلیم شدند

زابل : یک تن اربکی در شاه جوی کشته شد و ۴ تن دیگر به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، پوستۀ دشمن درمنطقۀ چینو کلی در مربوطات ولسوالی شاه جوی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن یک تن اربکی جابجا کشته شده است .

در همین حال در مربوطات ولسوالی مذکور، امروز صبح، ۴ تن اربکی ( داود ولد فضل، اسماعیل ولد ابراهیم باشندگان قریه مانده و میرویس ولد محمد خان باشندۀ قریه غیاث و اسدالله ولد صدیق باشندۀ قریه آبکجی ) پس از درک حقایق به مجاهین امارت اسلامی تسلیم شده و تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

۲۰۱۹/۱۰/۱۱

Related posts