سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: مقر ولسوالی ده یک مورد حمله قرارگرفت

غزنی: مقر ولسوالی ده یک  مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر مقر ولسوالی محاصره شده دهیک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت وتا ساعت ۵ عصر ادامه یافت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts