سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: شاهراه کابل ـ قندهار در ولسوالی گیلان بروی دشمن مسدود گردید

غزنی: شاهراه کابل ـ قندهار در ولسوالی گیلان بروی دشمن مسدود گردید

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، شاهراه کابل ـ قندهار در منطقه چرلی ولسوالی گیلان ولایت غزنی بروی دشمن مسدود کردند.

این شاهراه از چهار روز گذشته بدینسو بروی دشمن مسدود میباشد وعملیات تعقیبی مجاهدین جریان دارد.

Related posts