سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

پروان: یک عراده رینجر در شینواری تخریب وقومندان با ۳ عسکرکشته وزخمی شدند

پروان: یک عراده رینجر در شینواری تخریب وقومندان با ۳ عسکرکشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه اشترشهر ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

حمهل در شاهراه عمومی پروان ـ بامیان صورت گرفت که دراثران یک عراده رینجر دشمن تخریب گردید ویک عسکر دران کشته وبشمول قومندان پوسته خاکسنگو بنام محراب ۲ عسکر مرگبار زخمی شدند.

Related posts