سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

جوزجان: یک عسکردر مردیان به مجاهدین تسلیم شد

جوزجان: یک عسکردر مردیان به مجاهدین تسلیم شد

براساس خبر، یک  عسکر بنام نورالله فرزند روزی  باشنده قریه اسلام طوره باف ولسوالی مردیان ولایت جوزجان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

عسکر متذکره که در حیرتان ایفای وظیفه مینمود  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز با مجاهدین پیوست.

Related posts