سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: یک تانگ دشمن در جغتو نابود و۴ عسکرکشته شدند

غزنی: یک تانگ دشمن در جغتو نابود و۴ عسکرکشته شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر اداره مزدور درمنطقه پیرکه  ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند

حمله شام دیروز صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب گردید و۳ عسکر دران کشته شدند.

Related posts