سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

پکتیکا: ۲ تن پولیس در یوسف خیل با مجاهدین پیوستند

پکتیکا: ۲ تن پولیس در یوسف خیل با مجاهدین پیوستند

براساس خبر، ۲ تن پولیس  در مربوطات ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

پولیس متذکره ولی خان فرزند امیرخان وسرور فرزند امیر خان باشنده گان ولسوالی یوسف خیل  ظهر دیروز صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند.

Related posts