سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: عساکرمشترک دشمن درمرکز، ۴ منزل را منهدم ودارایی های مردم را چپاول کردند

غزنی: عساکرمشترک دشمن درمرکز، ۴ منزل را منهدم ودارایی های مردم را چپاول کردند

راساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با قاتلان اجرتی داخلی، بالای قریه نوغی  مربوطات مرکز ولایت غزنی وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت دیشب انجام یافت  وتا ۴ شب ادامه یافت که درجریان آن جنایات،  دروازه های ۴ تن از افراد بی دفاع ملکی (شیرمحمد، شاه لالا، جانداد وعبدالجبار) را بوسیله بم ها شکستند وزیرنام بازرسی منازل، دارایی های آنان را چپاول کردند.

Related posts