شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

بلخ: عساکرمشترک دشمن درچهاربولک، ۴ شاگرد یک مدرسه محلی را با ۲ استادان آن باخود بردند

بلخ: عساکرمشترک دشمن درچهاربولک، ۴ شاگرد یک مدرسه محلی را با ۲ استادان آن باخود بردند

براساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با قاتلان اجرتی داخلی، بریک مدرسه محلی   درمنطقه ارنکارو ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت دیشب انجام یافت که درجریان ۴ طالب العلم ویک حافظ قرآنکریم را با ۲ استاد مدرسه باخود بردند ومردم را لت وکوب کردند.

Related posts