دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

راپور ویدیویی الاماره (اربکی در قلعه زال قندوز تسلیم شد) نشر شد

راپور ویدیویی الاماره (اربکی در قلعه زال قندوز تسلیم شد) نشر شد

روز گذشته بتاریخ ۷ اکتوبر در نتیجه تلاش های کارکنان کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی یک تن اربکی در ولسوالی قلعه زال ولایت قندوز از صفوف رژیم مزدور جدا و با مجاهدین یکجا گردید.

مجاهدین نیز تسلیمی او را پذیرفته و از طرف خود برایش هر گونه اطمینان دادند.

همکار استودیوی الاماره با اربکی تسلیم شده و یکتن از مجاهدین منطقه مصاحبه یی را انجام داده اند که با استفاده از لینک های آتی می توانید این راپور ویدیویی را داونلود و تماشا کنید:

کیفیت عالی کیفیت متوسط کیفیت موبایل

Related posts