دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

دعوت و ارشاد:در ماه سبتمبر ۴۸۴تن از کارمندان اداره کابل به امارت اسلامی پیوستند

دعوت و ارشاد:در ماه سبتمبر ۴۸۴تن از کارمندان اداره کابل به امارت اسلامی پیوستند

در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل در ماه سبتمبر سال جاری ۲۰۱۹میلادی در ولایات مختلف افغانستان در مجموع ۴۸۴ تن از افراد مسلح که در ارگان های مختلف ادارهء فاسد کابل مشغول وظیفه بودند، بعد از درک حقایق ار رژیم فاسد جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

آنها سلاح ها مختلف النوع ثقیله و خفیفه، مخابره و وسایط را با خود آورده و به مجاهدین سپردند.

افراد تسلیم شده وعده دادند که بعد از این با دشمنان دین و وطن و اشغالگران خارجی هیچگونه رابطه و تعلق نخواهد داشت، از ملت مظلوم و مجاهدین حمایت کرده و با آنها همکاری خواهند نمود تا هرچه زودتر به نصرت الله متعال گلیم کفر، فسق ، فحشا و اشغال از این سرزمین برچیده شود و یک نظام کامل اسلامی مطابق به خواست و رضای مسلمانان ایجاد و تمام ملت حول ان جمع شوند.

ریاست کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی نیز به آنها خوش آمدید گفته و انعامات و جوایزی به آنها تقدیم کرد و از این اقدام نیک و اسلامی آنان که از صفوف رژیم فاسد و مزدور کابل جدا شده و به صف مجاهدین پیوستند، ستایش نمود.

برای مشاهده راپور، تفصیل کامل افراد و مشخصات بیشتر بر لینک ذیل کلیک کنید

PDF

Related posts