دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

مسئولین قتل عام ننگرهار چه کسانی هستند؟

مسئولین قتل عام ننگرهار چه کسانی هستند؟

تبصره هفته:

دیروز، روز مبارک جمعه بود و در این روز مسلمانان برای عبادت خاص نماز جمعه یکجا جمع می شوند. در ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار بر مسلمانان عامه در یک مسجد جامع از سوی داعشی ها حمله صورت گرفت که در نتیجه بیشتر از شصت تن از نمازگزاران مسلمان شهید و دها تن دیگر زخمی شدند.

این جنایت از سوی قاتلان بی رحمی صورت گرفت که از سوی حلقات مشخص خارجی و داخلی برای اهداف خاص آورده شده، پرورانده و اکمال می شوند. که می خواهند با گرم کردن آتش جنگ و کشتار، بهانه یی برای تداوم اشغال خود پیدا کنند.

ملت ما و همۀ جهانیان شاهد حال هستند که داعش کدام پدیدۀ افغانی نیست، بلکه این فتنه بسیار دورتر از افغانستان در کشورهای عربی قد علم کرد. اما اشغالگران و غلامانی که با شکست محتوم مواجه هستند، این فتنه را به اینجا آوردند، تا به گمان اینها را در مقابل مجاهدین امارت اسلامی و دیگر رقبای جهانی استعمال کنند.

افغان ها به یاد دارند که داعش با حمایت و همکاری اشغالگران و شورای امنیت ملی رژیم کابل در افغانستان جابجا شد. در طیارات برایشان اسلحه رسانده شد، رسانه ها برایشان تبلیغات وسیع کردند و برای تقویۀ شان سرمایه گذاری گسترده صورت گرفت.

از آنجائیکه داعش یک گروه خونخوار است و دست هایشان به خون مسلمانان بیشمار سرخ است، امارت اسلامی افغانستان بر اساس مسئولیت دینی خود و به منظور دفاع از ملت مؤمن خویش، تلاش برای محو داعش را آغاز کرده است. تا حال این فتنه را از زابل، لغمان و جوزجان محو کرده است و اکنون تنها در ننگرهار باقیمانده اند که آن نیز در حال محو شدن است.

بالمقابل مقامات رژیم مزدور کابل هنوز هم از حمایت داعش دست نکشیده اند، در جوزجان و کنر همه شاهده بودند، هنگامیکه مجاهدین حلقۀ محاصره بر داعشی ها را تنگ تر کردند مزدوران رژیم کابل هیلی کوپترهایی برای کمک شان ارسال نمودند و به داعشی ها پناه دادند. دلیل تداوم داعش در ننگرهار نیز همین است که مقامات رژیم مزدور خاصتا فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه مستقیما با آنها کمک و همکاری می کند و برایشان سلاح می رساند.

پس بناء، مسئولیت فاجعۀ هسکه مینه، قتل عام ها و حملات بر مجالس مردمی، مساجد و اماکن عامه در کابل و دیگر شهرها همانطور که به داعش راجع است، به همان اندازه مقامات رژیم مزدور کابل نیز در آن مسئول هستند، که برای اهداف ناروای خود از داعشی های قاتل حمایت و پشتیابی می کنند.

امارت اسلامی افغانستان که به منظور تامین عدالت و دفاع از ملت مؤمن قیام کرده است، وظیفۀ ایمانی و جهادی خود می داند که قاتلان مؤمنین معصوم و مظلومین را به سزای اعمالشان برساند.
آنهائیکه برای سیراب کردن غرایز غیر انسانی و تحقق اهداف شیطانی خود، خون ملت مظلوم را جاری می کنند. باید جلو این ظلم گرفته شود، ملت ما باید این قاتلان را بشناسند و در کار محو کردن آن از مجاهدین امارت اسلامی حمایت قاطع نمایند.

Related posts