دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

فشرده مصاحبه محترم ملا خیرالله خواه، عضو دفتر سیاسی امارت اسلامی با رادیو صدای شریعت

فشرده مصاحبه محترم ملا خیرالله خواه، عضو دفتر سیاسی امارت اسلامی با رادیو صدای شریعت

خلاصه و ترجمه : حبیب زاده

محترم ملا خیرالله خیرخواه، عضو دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر و زندانی پیشین گوانتانامو در مصاحبه تازه با رادیو صدای شریعت پیرامون موضوعات مختلف از جمله، سفر نمایندگان امارت اسلامی به کشور پاکستان صحبت نموده است. فشرده سخنان خیرخواه صاحب را برای علاقه مندان گرامی تقدیم می کنیم :

  • کشورهای خارجی و منطقه درک کرده اند که امارت اسلامی باز آمدنی است، لهذا روابط خود را با امارت اسلامی بسیار خوب ساخته اند.
  • تبلیغات اداره کابل در مورد سفرهای ما به کشورها اثراتی نداشته و تغییری در موقف کشورهای میزبان نیامده است. زیرا آنها همه چیز را می بینند و پیش بینی کرده اند.
  • سفر ما به کشور پاکستان بسیار سودمند بود و گفتگوهای خوبی در مورد روابط دوجانبه هر دو کشور صورت گرفت. در پهلوی گفتگو در امور صحی، تجارتی و مشکلات مهاجرین، پیرامون پروسه صلح نیز بحث شد.

محترم ملا خیرالله خیرخواه در واکنش به سخنان تازه یونس قانونی و داکتر سپنتا که گویا طالبان برای قدرت می جنگند، گفت :

  • طالبان بر ضد اختلافات داخلی رهبران جهادی قیام کردند و جلوگیری از منازعات ذات البینی در کشور را مسئولیت خود دانستند. هدف شان قدرت و رسیدن به کرسی نبود و نه هم جنگ کنونی را به این هدف به پیش می برند.
  • هیچکسی نمی تواند برای کرسی اینقدر جنگ طولانی را به پیش ببرد و نه هم کرسی ارزش چنین جنگ خونین را دارد. بلکه جنگ کنونی جهاد مقدس بر ضد اشغال است. اگر ما نمی باشیم، نسل های ما این مسیر را دنبال می کنند.

به گفته محترم ملا خیرخواه :

  • ما به گفتگو با اداره کابل تمایل نداریم. زیرا این اداره نه صلاحیت گفتگو دارد و نه تصمیم گرفته می تواند و حتی نمی خواهد اشغال خارجی پایان یابد. زیرا منافع خود را در تداوم اشغال می بیند.

محترم ملا خیرخواه می گوید :

  • امریکا در هر منطقه منافع خود را دنبال می کند، هرگاه منافع را به دست آورده نتواند، ازان جا می برآید، که نمونه بهترش تنها گذاشتن کردان سوریه است. معلوم می شود که اداره کابل نیز با چنین سرنوشتی دچار می شود.

او واضح می سازد :

  • ما در پهلوی جنگ، راه مصالحت سیاسی را نیز باز نگهداشته ایم و تا زمانی که اشغال پایان نیافته، به مبارزه خود دوام می دهیم.
  • موقف ما اینست که اگر کسی برای مذاکرات می آید ما با آن ها گفتگو می کنیم و اگر راه جنگ را ترجیح می دهد ما به دنبال کسی نرفته ایم، بلکه از کشور خود دفاع می کنیم. هیچ کشوری، هرچند کشور کفری هم باشد تجاوز بیگانگان بر حریم خود را نمی پذیرد و تا کسب آزادی به مبارزه خود دوام می دهد.

Related posts