دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

غزنی: یک پوسته دشمن در دهیک مورد حمله قرارگرفت

غزنی: یک پوسته دشمن در دهیک مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه یونت ولسوالی دهیک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله امروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts