دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

جوزجان: یک تن اربکی در قرقین با مجاهدین پیوست

جوزجان: یک تن اربکی در قرقین با مجاهدین پیوست

براساس خبر، یک تن اربکی بنام عبدالرشید فرزند غلام سخی   در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی پیوست.

اربکی متذکره باشنده خانتیپه  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وامروز با مجاهدین پیوست.

Related posts